Circulars<< tornar
 
CURS 2020 - 21
CIRCULAR COMUNICACIONS
24/09/2020
Informació dels canals de comunicació familia-escola en cas de covid   CATALÀ CASTELLÀ
PLA OBERTURA DE CENTRE
24/09/2020
Organització del centre davant la pandèmia   DESCARREGA
CONFIGURACIÓ MAIL
23/09/2020
Manual per tal que les famílies pgugueu configurar el mail de centre de l'alumne/a     DESCARREGA
AUTORITZACIÓ PCR
17/09/2020
Autorització de les famílies per tal que en cas positiu es pugui fer el PCR a la seva filla o fill   DESCARREGA
INFORMACIONS
10/09/2020

 
Actualització d'informacions rebudes del Departament d'Educació a dia 10 de   DESCARREGA
DECLARACIÓ RESPONSABLE Cal entregar la dclaració responsable el dia de l'inici de curs.
La declaració cal entregar-la a la tutora o el tutor
  INFANTIL PRIMARIA ESO
HORARIS ENTRADES I SORTIDES Horaris d'entrades i sortides esglaonades dels alumnes
Actualització 15 de setembre
DESCARREGA
PRESENTACIÓ DE DIRECCIÓ
D'INICI DE CURS
Presentació de la direcció a les reunions telemàtiques d'inici de curs DESCARREGA
HORARI REUNIONS
INICI DE CURS
NOVETAT. Actualització de les dates de reunions d'inici de curs DESCARREGA
1r i 2n de PRI
CIRCULAR MATERIAL
Instruccions prèvies a la reunió d'inici de curs orientada a les famílies de 1r i 2n de PRI DESCARREGA
CALENDARI Calendari escolar aprovat pel Consell Escolar el dimecres 22 de juliol de 2020 DESCARREGA
INFORMACIONS GENERALS Circular inici de curs - 02 - 09 - 2020 DESCARREGA
DEPARTAMENT DE SALUT Circulars del Departament de salut de la Generalitat de Catalunya en relació al COVID CIRCULAR 1
DESCARREGA
CIRCULAR 2
DESCARREGA
MENJADOR ESCOLAR INSCRIPCIÓ PRESENCIAL
Descarregueu el full, l'ompliu i el presenteu a Secretaria
DESCARREGA
INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
Podeu inscriure l'alumne de forma on-line utilitzant aquest formulari.
Si feu ús d'aquesta opció no cal presentar cap altre full a Secretaria
OBRE
EXTRAESCOLARS EDUCACIÓ INFANTIL - DESCARREGA
EDUCACIÓ PRIMÀRIA - DESCARREGA
INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
Podeu inscriure l'alumne de forma on-line utilitzant aquest formulari.
Si feu ús d'aquesta opció no cal presentar cap altre full a Secretaria
OBRE
BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR - CURS 2020-21

Benvolgudes i benvolguts,
 
Un cop publicades les bases reguladores de la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2020/2021, us informem que, com cada any, serà l’Ajuntament de Mataró l’encarregat de recollir les sol·licituds de les famílies, i no els centre escolars.
 
Per tal que pugueu informar a les famílies, a continuació us detallem com es farà aquest any la presentació de sol·licituds:
 
  • Les famílies que van presentar sol·licitud d’ajut de menjador escolar al 2019 podran confirmar la seva petició per internet si no han canviat substancialment la seva situació (mateix tipus de família nombrosa o monoparental, mateixes persones amb discapacitat i sense canvis en separació o custòdia de menors). Rebran un missatge SMS per poder accedir fàcilment al procés de confirmació durant la setmana del 6 de juliol.
 
  • Les famílies que NO van presentar sol·licitud d’ajut de menjador escolar al 2019 i aquelles amb canvis substancials podran fer-la a través d’internet a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mataró o personalment a les Oficines d’atenció ciutadana de Pla d’en Boet, Rocafonda i Cerdanyola amb cita prèvia obligatòria, amb els següents terminis.
 
-          Internet del 7 al 24 de juliol.
-          Oficines d’atenció ciutadana del 13 al 24 de juliol, amb cita prèvia obligatòria.  La cita prèvia es podrà concertar a partir del 8 de juliol per internet a www.mataro.cat/citaprevia
 
Tota la informació estarà disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mataró https://seu.mataro.cat
 
 
Documentació a presentar:
 
-          En el cas de fer la sol·licitud presencialment, model normalitzat de sol·licitud (només s’acceptarà el formulari disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mataró o el facilitat a les pròpies oficines municipals a partir del 8 de juliol).
-          En el cas de fer la sol·licitud presencialment, còpia del document d’identitat de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a).
-          En el cas de fer la sol·licitud presencialment, original del títol de família nombrosa o monoparental vigent. En el cas de fer la sol·licitud a través d’internet a la Seu Electrònica, serà suficient amb informar del número de títol de família nombrosa o monoparental vigent.
-          Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència per a menors que estiguin en situació d’acolliment.
-          Conveni, sentència de divorci en el cas que un dels membres de la unitat familiar ja no visqui al domicili, però estigui en el document d’empadronament, o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.”
 
 
 
SECCIONS LEGALS
Avís legal
Polítiques de protecció de dades i privacitat
Dades personals
93 757 93 06
Carrer de Ramon Llull, 5 - 08302 - MATARÓ
administracio@mdlourdes.cat